Den perfekta kosthållningen!

En diet eller ett kostprogram framställs ofta som en universallösning som passar alla, men det finns inte ETT rätt sätt.