Frågor och svar

Alla som har ett genuint intresse för kost och hälsa och…

… vill jobba som kostrådgivare.
… vill vidareutbilda dig inom kost och hälsa. Kanske arbetar du idag som personlig tränare, massör, hudterapeut, fysioterapeut eller likande och vill bygga på din kunskap inom kost och näringslära.
… har ett personligt intresse och vill fördjupa dig i kostens underbara värld.
… söker en evidensbaserad utbildning.

En kostrådgivare ger, som namnet avslöjar, råd om kost och arbetar förebyggande med människor i alla åldrar. Kostrådgivarens kompetens kan efterfrågas i många sammanhang.

Efter genomförd och godkänd utbildning kan du bland annat arbeta med klienter på plats och/eller online, kombinera eller komplettera ditt nuvarande arbete med dina nya kostkunskaper, arrangera föreläsningar och kurser samt ta fram måltidsplaner och kostscheman. Allt beroende på vem du är, vad du vill och vad du tycker är roligt.

Som kostrådgivare kan du arbeta med såväl privatpersoner, grupper som företag och föreningar. Många kostrådgivare är egenföretagare.

Möjligheterna för kostrådgivare är många och i takt med att allt fler människor blir medvetna om hur kosten påverkar hälsan och välmåendet ökar också efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens inom kost och näringslära.

Examinationen görs online. Du får ditt resultat direkt efter att du har besvarat alla frågorna och för att få din licens som kostrådgivare ska 80 procent av dina svar vara korrekta. Du har en månad, efter avslutad utbildning, på dig att genomföra tentamen. Om du inte lyckas första gången finns det möjlighet att göra om provet längre fram.

Efter ett godkänt resultat får du ditt intyg hemskickat per post.

Utbildningen är omfattande och inkluderar många viktiga och aktuella områden inom kost och näringslära. Vi berör allt ifrån grundläggande näringslära, matens resa genom kroppen och cellens funktion och uppbyggnad till hur du kan hjälpa människor i olika stadier av livet — äldre, barn och ungdomar samt gravida och ammande till goda matvanor.

Du får kunskap om hur du, med hjälp av kosten, kan vägleda personer som är drabbade av laktosintolerans, mjölkproteinallergi och/eller celiaki. Vi slår hål på ett antal myter, reder ut hur våra matvanor påverkar miljön och vad som är viktigt att tänka på för veganer, sett ur ett näringsperspektiv. Du får en ökad förståelse för varför målet med träningen ska synas på tallriken och en bas av kunskap för att bättre förstå vetenskapen. En kunskap som är värdefull när du ska förhålla dig till alla de kostråd som cirkulerar i media och vill hjälpa dina klienter att tolka det som sägs och skrivs.

Ett viktigt redskap för en kostrådgivare är samtalsmetodik och en förmåga att ge och ta emot information i mötet med klienter. Därför ingår även kommunikation och samtalsmetodik i utbildningen.

Läs mer om utbildningens innehåll under ”Utbildningens olika kurser”.

Värt att notera är att du som kostrådgivare arbetar med friska individer. Om klienten lider av någon form av sjukdom där kostbehandling eller annan medicinsk behandling krävs är det viktigt att hänvisa till legitimerad personal.

Vill du däremot arbeta specifikt inom sjukvården med nutritionsbehandling för patienter, som av olika anledningar behöver lägga om sin kost på grund av någon sjukdom, är det till legitimerad dietist du ska läsa. Det är en utbildning som ges på Göteborgs Universitet, Umeå Universitet och Uppsala Universitet. Programmet är på 180 högskolepoäng och pågår under tre år.

— Legitimerad dietist för att arbeta inom sjukvården
En längre utbildningsresa (minst 3 år) som går via universitetsstudier.

— Licensierad kostrådgivare för att arbeta inom frisk- och hälsovård